Kesätyö tai harjoittelu: Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Seinäjoelle

23.04.2022

Etsimme asiakkaallemme vakaata ja ahkeraa

Y H D I S T E L M Ä A J O N E U V O N K U L J E T T A J A A K E S Ä T Y Ö H Ö N / H A R J O I T T E L U U N

Työ on kappaletavarajakua vuorotyönä, ja vuoroja on sekä arkisin että mahdollisesti viikonloppuisin. AKT- TES:n mukaiset palkat ja lisät. Aikaisempi kokemus itsenäisestä työskentelystä on toivottavaa.

TULE TÖIHIN MEILLE; MEILLÄ JOKAISEN TYÖPANOSTA ARVOSTETAAN JA TARVITAAN!

Tarjoamme:

– työtä hyvässä työyhteisössä
– turvallisen ison työnantajan edut kuten työterveys ja smartum-liikuntasetelit
– aina apua työsuhteeseen liittyvissä asioissa

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja tehtävästä antaa taina.varttila (at) sol.fi, puh. 040 1974231

Lähetä CV ja hakemus alla olevan linkin kautta. Aloitamme haastattelut hakuaikana ja paikka täytetään heti sopivan henkilön löydettyä.

Arvot kantavat