BLOGI: Tasapainoisen työelämän tukena

18.08.2023

Työhyvinvointi on olennainen osa tehokasta ja kestävää työskentelyä. Se viittaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, jotka yhdessä luovat positiivisen työympäristön ja -kokemuksen. Hyvinvoivat työntekijät ovat motivoituneempia, tuottavampia ja sitoutuneempia työhönsä. Lisäksi se voi parantaa tiimityötä, luovuutta ja innovaatioita.

Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen on nykypäivänä alati muuttuvassa maailmassa entistäkin tärkeämpää. Työnantajalla on tärkeä rooli turvallisen ja positiivisen työympäristön luomisessa, joka edistää työntekijöiden hyvinvointia ja yleistä työilmapiiriä.

Työhyvinvointi lähtee pienistä teoista

Yhtenä tärkeimpänä tukitoimena on ohjata työntekijät ymmärtämään työn ja yksityiselämänsä tasapainon merkityksen. Kannustamalla työntekijöitä priorisoimaan työajan ulkopuolella henkilökohtaista elämäänsä, jolloin he ehtivät panostaa mielekkäisiin asioihin ja ihmissuhteisiinsa, on työntekijöiden työ- ja henkilökohtainen elämä hyvässä tasapainossa. Myös nykypäivänä joustavammat työajat ja mahdollisuus etätyöhön auttavat työn ja vapaa-ajan tasapainottamista, johon moni nykypäivänä pyrkii.

Työntekijöiden fyysiseen jaksamiseen ja hyvinvointiin on myös hyvä kiinnittää huomiota. Varsinkin toimistotyössä, jossa päivät menevät paikallaan istuen, on hyvä huomioida taukoliikunnat. Esimerkiksi yksinkertaiset suunnittelupalaverit voi näppärästi hoitaa kävelylenkin yhteydessä tai esihenkilönä voit kannustaa koko tiimin lyhyeen venyttelyhetkeen kahvitunnin lomassa.  Tarjoamalla myös erilaisia hyvinvointiohjelmia ja -etuja, edesautat työntekijöiden hyvinvoinnin kehittymistä myös vapaa-ajalla. Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi on hyvä huomioida sosiaalinen hyvinvointi ja siihen panostaminen. Rohkaise työyhteisöä tiimityöskentelyyn, avoimeen viestintään ja ylläpitämään myönteisiä suhteita työpaikalla kollegojen välillä. Positiivinen ja yhtenäinen työyhteisö, jossa jokaisella on hyvä olla ja jokainen saa tukea toiselta, parantaa yleistä viihtyvyyttä sekä jaksamista työarjen haasteiden keskellä.

Jokainen meistä kaipaa aika-ajoin positiivista palautetta ja tunnustusta hyvästä työstä. Tunnusta ja palkitse työntekijöiden hyvä työ erilaisilla palkkiomenetelmillä tai bonusmalleilla. Kerro työntekijöillesi, että heidän työtään arvostetaan ja työn olevan merkityksellistä.  Tarjoamalla työntekijöillesi myös kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia, kuten koulutusohjelmia tai urakehityssuunnitelmia saat sitoutettua osaajia taloon sekä näytät arvostavasti heidän osaamistaan, jota he jo tuovat taloon.

Kaiken kaikkiaan yleinen työhyvinvointi organisaatiossa ei hyödytä vain tekijöitä vaan koko yrityksen toimintaa. Hyvinvoiva organisaatio ja sen näkyminen ulospäin on myös rekrytoinnissa iso houkutteluvaltti, sillä kuka ei haluaisi työskennellä organisaatiossa, jossa kokee arvostusta, saa tukea ja kannustusta sekä kaikilla on hyvä olla arjen haasteista huolimatta.