Henkilöstövuokrausta rakennusalan eri projekteihin

Rakennusalan toimialaosaamisen ja pitkän kokemuksemme avulla henkilöstönvuokraus rakentamisen eri vaiheisiin on helppoa ja vaivatonta. Me tunnemme työmaasi arjen ja pidämme huolta työturvallisuudesta.

Toimintaamme ohjaa aito palveluhalu toimittaa rakennusalan eri ammattilaisia juuri teidän tarpeidenne mukaisesti. Asiakkainamme on rakennusyhtiöitä uudis-, korjaus- ja infra-rakentamisen alueilta.

Autamme asiakkaitamme löytämään rakennusalan ammattilaiset aina alan aloittelevista ammattilaista kokeneisiin konkareihin asti.  Ammattilaisemme työskentelevät sekä kokoaikaisesti että keikkaluontoisesti oman elämäntilanteensa mukaan. Yhdistämme myös osa-aikaiset työvoimatarpeet kokoaikatyöksi​ sekä sesonkitarpeet ympärivuotiseksi työksi.

Olemme luotettava kumppani ja panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja niiden kehittämiseen.

Onko teillä tarvetta tekijöille?

Rakennusalan henkilöstövuokrauksessa teitä palvelee:
Kaj Strand; kaj.strand@sol.fi, 050 407 5674
Jan Lehtonen; jan.lehtonen@sol.fi, 040 195 3684

Henkilöstövuokrauksen toimitusvarmuus rakennuksille

Tunnistamme rakennusalan ammattilaisten vahvuudet koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Modernin rekrytointijärjestelmämme ansiosta pyrimme löytämään ja tuottamaan palvelua joustavasti muuttuviin tilanteisiin eri toimialoille. Tarkistamme pätevyyskuvaukset ja voimassaolot jokaisen työntekijän kohdalta. Toimintavarmuuden toteutumista seuraamme kuukausittain. Rakennusalan ammattilaiset perehdytetään aina yhdessä sovitulla tavalla. Kauttamme onnistuu myös rakennusalan erilaiset ammatilliset lisäkoulutukset, jotta tarvittava ammattitaito ja osaaminen ovat aina ajanmukaista.  Pidämme tarkkaa huolta tilaajavastuun mukaisista velvoitteista.

Työturvallisuus rakennuksilla

Turvallisuusajattelumme perustuu OHSAS 18001 turvallisuusspesifikaatioon mukaiseen johtamis- ja ohjausjärjestelmään. Rakennustyömailla kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuuteen. Teemme rakennustyömaa kohtaiset riskikartoitukset ja otamme nämä huomioon perehdytyksessä.

Sähköisen turvallisuustyökalun avulla teemme turvattomuushavaintoja ja raportoimme vaaratilanteet ja tapaturmat asiakaskohtaisesti.  Sähköinen työturvallisuussovellus on käytössä kaikilla rakennuksella työskentelevillä henkilöstövuokrauksen ammattilaisilla. Tehtyjen havaintojen avulla voimme yhdessä kehittää rakennustyömaan työturvallisuutta.

Tilanteet hallintaan yllättävissäkin tilanteissa

Vahva toimialaosaamisemme perustuu asiakasyhteistyöstä ja henkilöstön rekrytoinneista vastaaviin toimihenkilöihimme, joilla on taustalla vankkaa rakennusalan kokemusta. Rakennusprojektien aikana pyrimme varmistaaan osaamisen oikea-aikaisuuden ja työvoimaresurssien oikean määrän. Toimintaamme ohjaa aito palveluhalukkuus sekä halu toimittaa rakennusalan eri ammattilaisia juuri teidän tarpeidenne mukaisesti.

Reagointinopeutemme muuttuvissa tilanteissa on toimivaa ja joustavaa. Tarvittaessa asiakaspalvelukeskuksemme palvelee 24/7 muuttuvissa tilanteissa.

Ylpeys SOLista

Kirvesmies Vihattula ja ja rakennusmies Kuusela kertovat työstään SOLilla. Työllistyminen SOLin kautta on taattua ja mahdollisuus työskennellä erilaisislla työmailla lisää kokemusta. Työtehtävät vaihtelevat, yksikään päivä ei ole samanlainen ja miesten ammattillinen kehittyminen on taattua.