Luottamus ja avoimuus luovat perustan hyvälle yhteistyölle

Maailman suurimpiin kuuluvan logistiikkayrityksen Kuehne + Nagelin logistiikkaterminaali sijaitsee Vuosaaren satamassa. Terminaalin vastakkaisella puolella on nimetty ulkomaiden satamakaupunkeja. Sinne kootaan merikontteihin pakattavat vientitavarat.

Kuljetuskonttien päädyt avautuvat hallin molemmille sivuille siten, että rahdin purku- ja lastaus tapahtuu sisätilassa. Terminaali- ja varastotyöt on ulkoistettu alihankintana SOL Logistiikkapalvelut Oy:lle.

– Ulkoistuspalvelussamme hinnoitteluperuste on käsitellyt rahtitonnit. Palvelullamme vapautamme Kuehne + Nagelin kysyntävaihtelun kustannusriskeistä ja kannamme vastuun lopputuloksesta, kertoo SOL Logistiikkapalveluiden Etelä-Suomen aluejohtaja Minna Tuira.

SOL auttaa asiakastaan parantamaan kilpailukykyään vapauttamalla heidän resurssejaan. Onnistumisen mahdollistaa hyvä esimiestyö sekä luottamuksellinen yhteistyö.

Työnjohdolla suuri rooli

Toukokuussa alkanut yhteistyö saa suitsutusta molemmilta osapuolilta. Avoin tiedon jakaminen loi luottamusta ja hyvän pohjan yhteistyölle.

– Avoimuus on opittu toimintamalli. Molemminpuolinen avoimuus mahdollistaa sen, että asiakas saa joustavaa ja räätälöityä palvelua, avaa Kuehne + Nagelin Suomen toimitusjohtaja Hanna Korvenpää.

SOL suunnitteli työnsä meri- ja maaliikenteen vienti- ja tuontidatan pohjalta. Suoriteperusteisessa laskutuksessa jokaisella tuotteella, kappaleella ja kontilla on hintansa.

– Kun tiedämme näiden määrän, tiedämme montako ihmistä pitää olla töissä. Henkilöstötarpeesta lähdetään laskemaan kuluja ja niiden pohjalta tarjous, Tuira sanoo.

SOL sai Kuehneltä erinomaiset työohjeet, ja työnjohtaja pääsi tutustumaan kohteeseen pari viikkoa ennen töiden alkua.

– Kommunikointikanava SOLin työnjohtoon on oleellinen. Asiakaslähtöisen työnjohdon rooli korostuu alihankinnassa. Se vapauttaa ihmiset tekemään omia asioitamme, sanoo Suomen Kuehne + Nagelin maakuljetusten johtaja Ilkka Heino.

Heinolle luotettavuus oli tärkeää yhteistyökumppania valitessa. Toinen merkittävä kriteeri oli SOLin kyky joustaa palvelutarpeen mukaan.

– Jousto luo stabiiliutta asiakkaamme suuntaan. Toiminnan täytyy olla sujuvaa ja täyttää asiakkaalle tehdyn palvelulupauksen, Korvenpää korostaa.

Tuonti painottuu alkuviikkoon ja vienti loppuviikkoon. Tällöin henkilöstöä tarvitaan enemmän. Resurssisuunnittelu onkin bisneksen ytimessä: oikea määrä ihmisiä tulee olla oikeassa paikassa. Päivittäinen kommunikointi tulevan viikon henkilöstötarpeesta lisää SOLin kykyä vastata sesonkivaihteluihin.

Vakiväki on suuri etu

Terminaalityö sisältää konttien purkua, lastausta sekä keräily- ja lisäarvopalveluita. Trukin ajotaito on olennaista.

– SOLin tekijöiden laatu ja osaaminen korostuvat. Vakituinen väki on suuri etu, iloitsee Kuehne + Nagelin varasto- ja terminaalitoimintojen operatiivinen päällikkö Tuomas Nikkinen.

Työtä johdettaessa tärkeää on läsnäolo ja työntekijöiden osaamisen huomioiminen. Logistiikassa pitää pysyä kartalla myös globaaleista kehityskuluista. Kauppasodan uhka ja Brexit saavat yritykset täyttämään varastojaan, mikä lisää myös Suomesta tehtäviä tilauksia. Volyymien kehityksen ennustettavuus ei enää kulje globaalisti käsi kädessä bruttokansantuotteen kasvun kanssa, koska suuri osa kasvusta on palveluita.

Korvenpäälle läpinäkyvyys ja kehittämishalu ovat keskiössä, jotta Kuehne + Nagel voi tarjota parasta palvelua asiakkaalleen.

 

SOL Logistiikkapalvelut ja Kuehne Nagel