Mahdollisuuksien SOL – yhdenvertaisesti

Meitä työssäkäyviä suomalaisia on ennätysmäärä. Joulukuun tilastojen mukaan peräti 2 595 000 ihmistä. Meitä kaikkia koskee yhdenvertaisuuslaki ja sen pitää toteutua myös työpaikalla. Yhdenvertaisuuslain mukaan meillä kaikilla 2 595 000 ihmisellä pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, kehittää itseään, saada palveluita ja edetä työuralla. Onko tämä mahdollista? Vastaukseni on: Kyllä on.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuus ei siis tarkoita samankaltaisuutta


Voin vaalia yksilöllisyyttäni, arkiluovuuttani ja sisäistä yrittäjyyttäni – tätä ei  yhdenvertaisuus estä. Tietysti on toimittava lainsäädännön puitteissa eli syrjimättä. Useimmille meistä lainsäädännön sisältö onkin selvä, vaikka ei lakikirjaa olisi opiskellut. Meistä jo monen kotikasvatus on perustunut yhdenvertaisuudelle. Kouluikäisinä meihin on vaikuttanut opetushallituksen opetussuunnitelmat, missä myös on huomioitu yhdenvertaisuuden periaate. Työelämässä puolestaan yli 30 henkilöä työllistävillä työnantajilla on yhdenvertaisuussuunnitelma.

Onko kaikki sitten työpaikoilla hyvin? Tuntuuko siltä, että teen minulle sopivaa työtä? Miten iloitsen työstäni?  Koenko yhdenvertaisuutta?

Jotta myös käytännössä kaikki olisi hyvin, on ymmärrettävä, että yhdenvertaisuudella halutaan erityisesti suojella vähemmistöjä syrjinnältä.

Mitä SOL sitten on tehnyt yhdenvertaisuuden eteen? SOL on panostanut paljon muun muassa näihin viiteen asiaan.

  1. Nuoret työmarkkinoille: Henkilöstöstämme yli neljännes on alle 24-vuotiaita.
  2. Ikääntyneille mahdollisuus jatkaa työkykynsä mukaisesti työntekoa myös eläköitymisen jälkeen: Keltaisena pantterina voi tehdä työtunteja juuri sen verran kuin itselle sopii.
  3. Turhat kielitaitovaatimukset eivät ole este työntekemiselle silloin, kun ne eivät ole tekemisen kannalta välttämättömiä: Palveluksessamme on n. 170 eri kansalaisuuden omaavaa henkilöä.
  4. Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluva voi yhdistää työelämän ja uskonnon: Monikulttuurisuuskalenteri auttaa meitä mahdollistamaan asioita.
  5. Osatyökykyisille työkykyyn soveltuvaa työtä: Haluamme nähdä kaikissa hyvää, myös jäljellä olevan työkyvyn.


Olemme huomanneet, että yhdenvertaisuus onkin enemmän asenteellinen kuin tiedollinen asia. SOLissa haluamme mahdollistaa noin 14.000 palveluksessamme olevalle osaajalle yhdenvertaisen työelämän.

Tervetuloa meille töihin!

 

yhdenvertaista ja arvostavaa työtä