SOLin uusi kokonaispalvelu optimoi logistiikan materiaalivirrat

SOL Logistiikkapalvelut on aloittanut yhteistyön Sigma Trukit Oy:n kanssa. Yhteistyösopimuksen myötä yritykset tarjoavat kattavaa varasto- ja terminaalilogistiikan ulkoistuspalvelua kaikkialla Suomessa. Tavoitteena on auttaa yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja mahdollisuuksia investointeihin.

SOL Henkilöstöpalvelujen ja SOL Logistiikkapalvelujen toimitusjohtaja Juhana Olkkola kertoo, että tuotannon tehokkuuden laskeminen varastoissa ja terminaaleissa sekä työvoiman mitoittaminen tarvetta vastaavaksi voi olla haastavaa, mikäli logistiikka ei ole yrityksen ydintoimialaa. Tällöin logistiikan ulkoistaminen tarjoaa yritykselle kilpailuetuja ja helpottaa henkilöstöhallintaa.

Logistiikan ulkoistaminen mahdollistaa keskittymisen omaan ydinosaamiseen, koska kehityspanoksia ei tarvitse käyttää varaston ja terminaalien optimoimiseen.


Tarjoamme yrityksille materiaalivirtojen käsittelyä suoriteperusteisin hinnoin. Palveluun kuuluvat sekä henkilöstö että kalusto, joiden käyttöaste optimoidaan tarpeita vastaaviksi. Resurssien vapauttaminen parantaa asiakkaan kilpailukykyä.

Toimitamme kokonaisvaltaisen palvelun, jossa sekä kalusto että henkilöstö on mitoitettu materiaalivirtojen ja toimintaympäristön mukaisesti.


SOL Logistiikkapalveluilla on palveluksessaan tuhansia logistiikan ammattilaisia erilaisilla osaamispääomilla ja valmiuksilla. Onnistumisen perustana on hyvä esimiestyö sekä luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan kanssa.

Mikäli tuotannossa on volyymi- ja kysyntävaihteluita, joudutaan yrityksessä käyttämään osa-aikaisia työntekijöitä ja hallitsemaan osaamista. Logistiikan ulkoistaminen vapauttaa henkilöstöhallinnankin resursseja.


SOL Logistiikkapalveluiden henkilöstö on perehdytetty huolellisesti käytettävään kalustoon, joten asiakkaan materiaalivirtoja käsitellään oikein ja turvallisesti. Logistiikan ulkoistamiseen voi tutustua myös henkilöstövuokrauksen kautta. Pystymme luomaan osaajillemme useista osa-aikatöistä mielekkäitä kokonaisuuksia, mikä parantaa henkilöstömme työhyvinvointia

ULKOISTAMISEN HYÖDYT:

 • Ulkoistettu henkilöstö ja -laitteisto eivät sido pääomaasi ja vältät myös virheinvestoinnit
 • Voit keskittyä ydinliiketoimintaasi, kun me otamme vastuun sovitun logistiikan kokonaisuuden toimivuudesta.
 • Saat tueksesi vahvan valtakunnallisen logistiikkalan yrityksen yhteisen asiantuntemuksen
 • Jatkuva optimointi varmistaa toiminnan sujuvuuden ja tuo säästöjä
 • Logistiikkakustannusten ennakointi helpottuu
 • Sesonkivaihteluiden aiheuttama työkuorma kevenee
 • Ulkoistuspalvelun käyttäjänä maksat vain suoritteista € / kpl tai € / tonni. Et odottelusta ja seisonta-ajoista.
 • Logistiikkaprosessin läpinäkyvyys paranee ajodatan jatkuvan seurannan ja analysoinnin myötä.

NÄIN PALVELU TOIMII:

 • Analysoimme yrityksesi henkilöstöresurssit, tavaravirrat sekä kaluston käyttöasteet.
 • Suunnittelemme optimaalisen kokonaisuuden, jolla tavaravirta pysyy liikkeessä.
 • Koulutamme kuljettajat laitteiden käyttöön
 • Huolehdimme sekä sovitun logistiikkaprosessin toimivuudesta sekä koneiden ja henkilöstön riittävyydestä
 • Ostamme nykyisen konekantasi, toimitamme tarvittavat uudet koneet ja otamme vastuullemme henkilöstönhallinnan
 • Keräämme  tarkkaa ajodataa jokaisesta koneesta, mikä mahdollistaa jatkuvan optimoinnin ja kehittämisen

Lisätietoja antaa myyjämme valtakunnallisesti.

Sigma Trukit Oy:n sivuille

Arvot kantavat